Lịch diễn

  28/03/2017

Lịch diễn

 

NXNX34: Nàng Công Chúa

và Chiếc Áo Tầm Gai

 

12 BÀ MỤ

BẤT NGỜ CHƯA BÀ GIÀ!

NGƯỜI LẠ NGƯỜI THƯƠNG RỒ

NGƯỜI DƯNG

MƯU BÀ TÚ

CẬU ĐỒNG

THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT

TÍA ƠI MÁ DÌA

AI LÀ HUNG THỦ?

NGŨ QUÝ KỲ PHÙNG

BÍ MẬT GIẾNG LÀNG KHỦM

THANH XÀ BẠCH XÀ

NGÀN NĂM TỈNH MỘNG

NGÔI NHÀ KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG

CƯỚI VỢ CHO AI?

MƠ GIẤC TÌNH TÌNH

__________________________

►Nhấn vào tên vở diễn để mua vé online trên Ticketbox.vn