XIN THÔNG BÁO

9g sáng 25/03 sẽ bắt đầu bán vé
Tấm Cám
suất 20g 04/04 07/04
tại phòng vé IDECAF
số 28 Lê Thánh Tôn Q1

với giá vé là 250k 200k.