XIN THÔNG BÁO

14g ngày 25/04 sẽ bắt đầu bán vé
Chương trình NXNX 31
tại phòng vé Nhà Hát Bến Thành
Số 6 Mạc Đĩnh Chi - Q1
Với các giá vé 230k 180k150k
Xin cảm ơn