XIN THÔNG BÁO

Để phòng chống dịch Covid-19
3 suất diễn ngày 14/5 đến 16/5 sẽ được dời
qua suất diễn thay thế.
Sẽ có thông báo khi Sân Khấu
được hoạt động trở lại.

Xin chân thành cảm ơn