XIN THÔNG BÁO

TIÊN NGA

8g sáng 11/11 sẽ bắt đầu bán vé cho
2 suất
20g 07/12 16g 08/12

Vé được bán trực tiếp tại phòng vé
nhà hát Bến Thành - số 6 Mạc Đĩnh Chi Q1

với giá vé là 300k 250k .