XIN THÔNG BÁO

09g 24/12 sẽ bắt đầu bán vé
Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông
suất 20g
02/01/2018
tại phòng vé IDECAF
số 28 Lê Thánh Tôn Q1

với giá vé là 250k 200k.