XIN THÔNG BÁO

Vé cho sác suất
từ ngày
21/3 đến 24/3

đang được bán trực tiếp tại
phòng vé
số 28 Lê Thánh Tôn Q1
XIN CẢM ƠN