XIN THÔNG BÁO

Vé các suất từ ngày 25/9 đến 05/10
đang được bán trực tiếp
tại phòng vé số 28 Lê Thánh Tôn Q1

với giá vé là 250k 200k.