XIN THÔNG BÁO

09g 17/8 sẽ bắt đầu bán vé
NXNX 32
suất 20g 13/9 16g 14/9 15/9
tại phòng vé Nhà Hát Bến Thành
số 6 Mạc Đĩnh Chi Q1

với giá vé là 250k 200k.