XIN THÔNG BÁO

14g 04/02 sẽ bắt đầu bán vé
Kịch Tết Âm Lịch 2018
các suất từ M6 đến M10

tại phòng vé IDECAF
số 28 Lê Thánh Tôn Q1

với giá vé là 250k 200k.