XIN THÔNG BÁO

Chương trình NXNX 31
đang được bán trực tiếp cho
các suất từ ngày 26/5
đến 17/6
tại phòng vé Nhà Hát Bến Thành
Số 6 Mạc Đĩnh Chi - Q1
Với các giá vé 230k 180k150k.