XIN THÔNG BÁO

NXNX 32 - Truy Tìm Thủy Long Kiếm
Vé đang được bán trực tiếp

tại phòng vé Nhà Hát Bến Thành
số 6 Mạc Đĩnh Chi Q1
với giá vé là 250k 200k
.