XIN THÔNG BÁO

Sân khấu sẽ tạm ngưng
biểu diễn từ
15/3 đến 31/3.
Sẽ có thông báo khi có lịch diễn lại
Xin cảm ơn