XIN THÔNG BÁO

19g ngày 23/01 sẽ bắt đầu bán vé
Tấm Cám
suất 20g ngày 01/02

tại phòng vé IDECAF
số 28 Lê Thánh Tôn Q1

với giá vé là 250k 200k.