XIN THÔNG BÁO

9g sáng 16/01 sẽ bắt đầu bán vé

cho các suất từ Mùng 1 đến Mùng 6

Vé được bán Online trên Ticketbox
với giá vé là 270k 220k.