XIN THÔNG BÁO

9g sáng 07/10 sẽ bắt đầu bán vé
HỢP ĐỒNG MÃNH THÚ
suất 20g 17/10
tại phòng vé IDECAF
số 28 Lê Thánh Tôn Q1

với giá vé là 300k 250k 200k.