XIN THÔNG BÁO

9g sáng 19/11 sẽ bắt đầu bán vé
Tấm Cám
suất 20g 29/11

14g 19/11 sẽ bắt đầu bán vé
Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông
suất 20g
02/12 03/12
tại phòng vé IDECAF
số 28 Lê Thánh Tôn Q1

với giá vé là 250k 200k.