XIN THÔNG BÁO

Chương trình NXNX 33

19g00 18/05 sẽ bắt đầu bán vé

cho 5 suất từ ngày 01/07 đến 03/07

Vé được bán Online trên Ticketbox
với giá vé là 270k 220k và 170k.

CẢM ƠN QUÝ KHÁN GIẢ