XIN THÔNG BÁO

10g00 sáng 12/03 sẽ bắt đầu bán vé

cho các suất ngày 24/03 đến 02/04

Vé được bán Online trên Ticketbox
với giá vé là 270k 220k.

CẢM ƠN QUÝ KHÁN GIẢ