XIN THÔNG BÁO

10g00 ngày 27/11 sẽ bắt đầu bán vé

cho suất 20g ngày 07/12

Vé được bán Online trên Ticketbox
với giá vé là 270k 220k.

CẢM ƠN QUÝ KHÁN GIẢ